เพลงใหม่ ปี 2018 (2561) แยกตามรายเดือน


รายชื่อเพลงใหม่ ปี 2018 (2561) แยกตามรายเดือน แต่ละเดือน มีทั้งเพลงไทยสากล (สตริง) เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต เพลงใต้ เพลงอีสาน เพลงเหนือ และเพลง Inter

ฝน ศนันธฉัตร

รายชื่อเพลงใหม่ ปี 2018 (2561) แยกตามรายเดือน
 1. เพลงใหม่ เดือน มกราคม 2561 (01/2018)
รายชื่อเพลงใหม่ ปี 2017 (2560) แยกตามรายเดือน
 1. เพลงใหม่ เดือน มกราคม 2560 (01/2017)
 2. เพลงใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 (02/2017)
 3. เพลงใหม่ เดือน มีนาคม 2560 (03/2017)
 4. เพลงใหม่ เดือน เมษายน 2560 (04/2017)
 5. เพลงใหม่ เดือน พฤษภาคม 2560 (05/2017)
 6. เพลงใหม่ เดือน มิถุนายน 2560 (06/2017)
 7. เพลงใหม่ เดือน กรกฎาคม 2560 (07/2017)
 8. เพลงใหม่ เดือน สิงหาคม 2560 (08/2017)
 9. เพลงใหม่ เดือน กันยายน 2560 (09/2017)
 10. เพลงใหม่ เดือน ตุลาคม 2560 (10/2017)
 11. เพลงใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2560 (11/2017)
 12. เพลงใหม่ เดือน ธันวาคม 2560 (12/2017)