รายชื่อเพลง แจน เจตสุภา เครือแตง (Jan Chan) ทั้งหมด และเนื้อเพลง

รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: แจน เจตสุภา เครือแตง (Jan Chan)

แจน เจตสุภา เครือแตง (Jan Chan)

Single
รายชื่อเพลง (Single) จาก แจน เจตสุภา เครือแตง (Jan Chan)
  1. เนื้อเพลง Hundreds & Thousands - แจน เจตสุภา (Jan Chan)
  2. เนื้อเพลง Pls Come Back (กลับมา) - แจน เจตสุภา (Jan Chan), No Sound In Space
  3. เนื้อเพลง Lanla (La La La) - แจน เจตสุภา (Jan Chan)
  4. เนื้อเพลง วาดฝัน - แจน เจตสุภา (Jan Chan)
  5. เนื้อเพลง You Make Me (My Dreams) - แจน เจตสุภา (Jan Chan)

Comments