เนื้อเพลง ตลอดไป...มีจริง - Big Ass

เนื้อเพลง: ตลอดไป...มีจริง
ศิลปิน: Big Ass
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2561 / 2018

ให้เนิ่นนานเท่าไร ฉันก็จะอยู่ข้างเธอ
เป็นตายร้ายดี จะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ
ทางเดินแสนไกล เธอไม่ต้องห่วง
จะดูแลเธอ คน ๆ นี้จะทำให้เธอรู้ว่า
ตลอดไปมีอยู่จริง

กี่ฤดูที่พัดมาเธอจำได้หรือไม่
กี่เรื่องราวที่พัดไปยังคงชัดเจน
หนึ่งหัวใจที่ให้เธอคือสิ่งที่ฉันเป็น
เธอจะมองเห็นใครคนนี้เสมอ

ให้เนิ่นนานเท่าไรฉันก็จะอยู่ข้างเธอ
เป็นตายร้ายดีจะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ
ทางเดินแสนไกลเธอไม่ต้องห่วง
จะดูแลเธอ คน ๆ นี้จะทำให้เธอรู้ว่า
ตลอดไปมีอยู่จริง

ไม่ได้หวังจะให้เธอคืนอะไรมาให้
เพียงแค่หวังให้ยิ้มเธอยังคงสวยงาม
อยู่ข้างกายอยู่ข้างใจอยู่ตรงไหนก็ตาม
ความรักของฉันยังเป็นเธอเสมอ

ให้เนิ่นนานเท่าไรฉันก็จะอยู่ข้างเธอ
เป็นตายร้ายดีจะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ
ทางเดินแสนไกลเธอไม่ต้องห่วง
จะดูแลเธอ คน ๆ นี้จะทำให้เธอรู้ว่า
ตลอดไป มีจริง

คือแสงจันทร์เมื่อฟ้าหม่น
คือลมคือฝนเมื่อใจแห้งแล้ง

เนิ่นนานเท่าไรฉันก็จะอยู่ข้างเธอ
เป็นตายร้ายดีจะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ
ทางเดินแสนไกลเธอไม่ต้องห่วง
จะดูแลเธอ คน ๆ นี้จะทำให้เธอรู้ว่า

เนิ่นนานเท่าไรเราก็จะอยู่ข้างกัน
มีกันและกันมีเธอมีฉันเรื่อยไป
จะเอาความรักทุ่มเทให้เธอ
จนหมดหัวใจ คน ๆ นี้จะทำให้เธอรู้ว่า
ตลอดไปมีอยู่จริง

ตลอดไปมีอยู่จริง

Comments