เนื้อเพลง หัวใจเดียวกัน - แม็ก The Darkest Romance (เพลงประกอบละคร หนึ่งด้าวฟ้าเดียว)

เนื้อเพลง: หัวใจเดียวกัน
ศิลปิน: แม็ก The Darkest Romance
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร หนึ่งด้าวฟ้าเดียว

ไม่ว่าจะเชื้อชาติไหน
เมื่ออยู่ใต้แผ่นฟ้าเดียวกัน
ต่างแค่เพียงชาติกำเนิด
เกิดมาแล้วก็ไทยทั้งนั้น
จะไม่ให้ใครรุกรานแผ่นดินของเรา

อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
ขอให้คำสาบานด้วยชีวิตและจิตใจ

ทั้งวิญญาณ ลมหายใจ
เป็นของแผ่นดิน
ชีวิตจะสิ้นแต่ชื่อจะจารึกไว้
เกิดมาจากคนละเผ่าพันธุ์
ต่างกันแค่ไหนก็รักกันได้
เพราะเราต่างมีหัวใจดวงเดียวกัน

จะมัวแบ่งแยกทำไม จะเป็นใครก็ไม่สำคัญ
ต่างแค่คนละที่มา แต่พึ่งพากันได้ทั้งนั้น
แล้วทุกวันความรักจะเป็นของเรา

อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
ขอให้คำสาบานด้วยชีวิตและจิตใจ

ทั้งวิญญาณ ลมหายใจ
เป็นของแผ่นดิน
ชีวิตจะสิ้นแต่ชื่อจะจารึกไว้
เกิดมาจากคนละเผ่าพันธุ์
ต่างกันแค่ไหนก็รักกันได้
เพราะเราต่างมีหัวใจดวงเดียวกัน

ไม่ว่าจะเชื้อชาติไหน
เมื่ออยู่ใต้แผ่นฟ้าเดียวกัน
ต่างแค่เพียงชาติกำเนิด
เกิดมาแล้วก็ไทยทั้งนั้น
จะไม่ให้ใครรุกรานแผ่นดินของเรา

ต่างแค่คนละที่มา
แต่พึ่งพาซึ่งกันและกัน
แล้วทุกวันความรักจะเป็นของเรา

ข้อมูลลิขสิทธิ์
คำร้อง/ทำนอง: The Must
เรียบเรียง: ธิติวัฒน์ รองทอง