เนื้อเพลง กระซิบถึงฟ้า - แขก สยาม (เพลงประกอบภาพยนตร์ ส่องส่งผี)

เนื้อเพลง: กระซิบถึงฟ้า
ศิลปิน: แขก สยาม
อัลบั้ม: เพลงประกอบภาพยนตร์ ส่องส่งผี

คงเป็นสวรรค์ ให้เราได้เจอ
อาจพลั้งและเผลอที่ชักพาให้มาเจอกัน
สองเราจึงร่วมทางฮัก
เคียงข้างร่วมสร้างด้วยกัน
ขวากหนามที่คอยขวางกั้น
ฝ่าฟันด้วยฮักเรื่อยมา

และฟ้าเพิ่งรู้ ว่าเราไม่ใช่
ฮักกันปานได๋
อ้ายต้องพ่าย ต้องเสียน้ำตา
ฟ้าเตือนถึงเส้นทางทางฮัก
ด้วยอุปสรรคเรื่อยมา
ย้ำเตือนอย่าฝืนชะตา
ผ่านมา สวรรค์พลาดไป

อย่าลืมอ้ายเด้อ จำอ้ายไว้เด้อ
คนดีของอ้าย ฟ้าดินสลายยังฮักเสมอ
กระซิบถึงฟ้าให้เฮาคู่กันได้บ้อ
สวรรค์เห็นใจบ่น้อ
ลูกสิขอกราบก้มวอนไหว้

อย่าจาก อย่าถิ่ม อย่าพราก
อย่าหนี อย่าหายไกลลา
ก้มกราบแผ่นดินถึงฟ้า
ขอล้างชะตา ด้วยฮักได้ไหม

เส้นทางจากนี้ ไม่มีเราข้าง
เก็บไว้เด้อนาง
สร้างเป็นทุน หนุนนำชาติต่อ
ชาตินี้บ่ได้นั่งเคียง
เสียงฟ้าเพิ่นฮ้องเตือนต่อ
ความฮักที่เฮาร่วมก่อ
ให้รอฮักกันชาติใหม่


อย่าลืมอ้ายเด้อ จำอ้ายไว้เด้อ
คนดีของอ้าย ฟ้าดินสลายยังฮักเสมอ
กระซิบถึงฟ้าให้เฮาคู่กันได้บ้อ
สวรรค์เห็นใจบ่น้อ
ลูกสิขอกราบก้มวอนไหว้

อย่าจาก อย่าถิ่ม อย่าพราก
อย่าหนี อย่าหายไกลลา
ก้มกราบแผ่นดินถึงฟ้า
ขอล้างชะตา ด้วยฮักได้ไหม

เส้นทางจากนี้ ไม่มีเราข้าง
เก็บไว้เด้อนาง
สร้างเป็นทุน หนุนนำชาติต่อ
ชาตินี้บ่ได้นั่งเคียง
เสียงฟ้าเพิ่นฮ้องเตือนต่อ
ความฮักที่เฮาร่วมก่อ
ให้รอฮักกันชาติใหม่

อย่าจาก อย่าถิ่ม อย่าพราก
อย่าหนี อย่าหายไกลลา
สุดท้ายบ่ผ่านเทิ่งฟ้า น้ำตาเฮาสองหลั่งริน

Comments