รายชื่อ Original Fan Song สำหรับ มิโอริ BNK48 ทั้งหมด และเนื้อเพลง

รายชื่อ Original Fan Song ทั้งหมด และเนื้อเพลง
สำหรับ: มิโอริ BNK48
เพลงที่แฟนคลับ แต่งให้ มิโอริ BNK48 โดยเฉพาะ

มิโอริ BNK48

รายชื่อ Original Fan Song สำหรับ มิโอริ BNK48 ทั้งหมด
  1. เนื้อเพลง Miori Song - Glaze Passion (Original Fan Song สำหรับ มิโอริ BNK48)
  2. เนื้อเพลง ข้าวเหนียว (カウ二アウ) - Kandai (Original Fan Song สำหรับ มิโอริ BNK48)
  3. เนื้อเพลง Kimi wo I Luv U - Erosagape (Original Fan Song สำหรับ มิโอริ BNK48)