เนื้อเพลง Long Gone - Phum Viphurit (ภูมิ วิภูริศ)

เนื้อเพลง: Long Gone
ศิลปิน: Phum Viphurit (ภูมิ วิภูริศ)
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2560 / 2017

Hold on Loose, Don't grip me so tight
I've got no wings to fly
but This spirit's taking flight

So tonight,we'll dance,
Let's pretend we rule this town
In tomorrow's dawn,
I'll be long gone
Long gone, long gone

I'll be long gone

Don't hold me loose,
please grip me tight
My lungs are paper dry,
From fear of losing sight

Take my palms,
we'll build a wall around this town
In tomorrow's dawn,
you'll be long gone
Long gone, long gone

You'll be long gone

I'll be long gone
I'll be long gone
You'll be long gone
You'll be long gone
I'll be long gone

ข้อมูลลิขสิทธิ์
สังกัด: Rats Records

Comments