รายชื่อศิลปิน ค่าย Genie Records (จีนี่ เร็คคอร์ด) ทั้งหมด

รายชื่อศิลปินทั้งหมด
สังกัดค่าย: Genie Records (จีนี่ เร็คคอร์ด)

Logo ค่าย Genie Records (จีนี่ เร็คคอร์ด)

รายชื่อศิลปิน ค่าย Genie Records (จีนี่ เร็คคอร์ด) ทั้งหมด
 1. รายชื่อเพลง วง 25 Hours ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 2. รายชื่อเพลง วง Labanoon (ลาบานูน) ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 3. รายชื่อเพลง วง Potato (โปเตโต้) ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 4. รายชื่อเพลง Palmy (ปาล์มมี่) ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 5. รายชื่อเพลง ปั้น Basher (แบชเชอร์) ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 6. รายชื่อเพลง พลพล พลกองเส็ง ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 7. รายชื่อเพลง ป้าง นครินทร์ ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 8. รายชื่อเพลง วง No More Tear ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 9. รายชื่อเพลง วง The Mousses (เดอะมูสส์) ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 10. รายชื่อเพลง วง Cocktail ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 11. รายชื่อเพลง วง Big Ass ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 12. รายชื่อเพลง วง Bodyslam ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 13. รายชื่อเพลง วง Kala (กะลา) ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 14. รายชื่อเพลง หนุ่ม กะลา ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 15. รายชื่อเพลง วง Sweet Mullet ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 16. รายชื่อเพลง วง Instinct (อินสติงต์) ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 17. รายชื่อเพลง วง Klear (เคลียร์) ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 18. รายชื่อเพลง วง Paradox (พาราด็อกซ์) ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 19. รายชื่อเพลง วง Retrospect (เรโทรสเปกต์) ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 20. รายชื่อเพลง วง The Yers ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 21. รายชื่อเพลง วง The Dai Dai ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 22. รายชื่อเพลง กวาง AB Normal ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 23. รายชื่อเพลง Rubikk ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 24. รายชื่อเพลง Rubber Duck ทั้งหมด และเนื้อเพลง