เนื้อเพลง แค่มี - พลพล พลกองเส็ง

เนื้อเพลง: แค่มี
ศิลปิน: พลพล พลกองเส็ง
อัลบั้ม: วันฝนซา

อาจจะมีพร้อม แต่ชีวิตก็ยังวุ่นวาย ยังไม่พอดี
ยังไม่พอใจ ถึงไม่หนาวกายแต่หนาวใจอยู่ดี

อาจจะมีน้อย แต่ไม่ขอให้มีมากมาย มีแค่พอดี
มีแค่พอใจ ถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดี

อุ่น ใจ แล้ว แค่มีเธอกับฉัน
รักกันตลอดไปด้วยใจ ใจที่หวังดี
อุ่น ใจ แล้ว หนาวเย็นสักแค่ไหน
เมื่อมีรักเข้าใจ จะมีอะไรอุ่นกว่านี้

อยู่ในความรัก อาจจะเหมือนว่าไม่มีใคร รู้ว่ามีเธอ
เธอที่เข้าใจ ถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดี

อุ่น ใจ แล้ว แค่มีเธอกับฉัน
รักกันตลอดไปด้วยใจ ใจที่หวังดี
อุ่น ใจ แล้ว หนาวเย็นสักแค่ไหน
เมื่อมีรักเข้าใจ จะมีอะไรอุ่นกว่านี้

อุ่น ใจ แล้ว แค่มีเธอกับฉัน
รักกันตลอดไปด้วยใจ ใจที่หวังดี
อุ่น ใจ แล้ว หนาวเย็นสักแค่ไหน
เมื่อมีรักเข้าใจ จะมีอะไรอุ่นกว่านี้

อยู่ในความรัก อาจจะเหมือนว่าไม่มีใคร รู้ว่ามีเธอ
เธอที่เข้าใจ ถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดี

รู้ว่ามีเธอ เธอที่เข้าใจ
ถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดี

Comments