เนื้อเพลง คนกันเอง - พลพล พลกองเส็ง

เนื้อเพลง: คนกันเอง
ศิลปิน: พลพล พลกองเส็ง
อัลบั้ม: คนกันเอง

คุณก็คนนึง เธอก็คนนึง เขาก็คนนึง
ฉันก็คนนึงเหมือนกัน ต่างคนต่างที่มา
แต่เราก็เหมือนกัน อยู่ใต้ฟ้าเดียวกัน ตะวันดวงเดียว

คุณกับเขากับเธอกับฉัน อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ
ด้วยรอยยิ้ม ด้วยดอกไม้ ด้วยความรักในใจเรา
โลกจะมีแต่ความสุขสันต์ ไม่แบ่งฉันแบ่งเธอแบ่งเขา
มีแต่เรา มีแต่เรา อยู่อย่างเข้าใจกัน

เรามันคนกันเอง ดั่งบทเพลงที่คล้องจองกัน
เรามันคนกันเอง ทุก ๆ วัน โลกจะหมุนไปด้วยความสุข

คุณก็น่ารัก เธอก็น่ารัก
เขาก็น่ารัก เราน่ารักกันทุกคน
ฝากมิตรภาพไว้ ฝากใจให้ทุกคน
พวกเราทุก ๆ คนใช่คนอื่นไกล

คุณกับเขากับเธอกับฉัน อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ
ด้วยรอยยิ้ม ด้วยดอกไม้ ด้วยความรักในใจเรา
โลกจะมีแต่ความสุขสันต์ ไม่แบ่งฉันแบ่งเธอแบ่งเขา
มีแต่เรา มีแต่เรา อยู่อย่างเข้าใจกัน

เรามันคนกันเอง ดั่งบทเพลงที่คล้องจองกัน
เรามันคนกันเอง
ทุก ๆ วัน โลกจะหมุนไปด้วยความสุข

เรามันคนกันเอง ดั่งบทเพลงที่คล้องจองกัน
เรามันคนกันเอง
ก ๆ วัน โลกจะหมุนไปด้วยความสุข

เรามันคนกันเอง ดั่งบทเพลงที่คล้องจองกัน
เรามันคนกันเอง
ทุก ๆ วัน โลกจะหมุนไปด้วยความสุข

เรามันคนกันเอง ดั่งบทเพลงที่คล้องจองกัน
เรามันคนกันเอง
ทุก ๆ วัน โลกจะหมุนไปด้วยความสุข

ไอ้เรามันคนกันเอง
ทุก ๆ วัน โลกจะหมุนไปด้วยความสุข

ทุกความสุข

Comments