เนื้อเพลง แพ้ถ่านไฟเก่า - มินตรา น่านเจ้า

เนื้อเพลง: แพ้ถ่านไฟเก่า
ศิลปิน: มินตรา น่านเจ้า
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2560 / 2017

ถ่านไฟเก่า คนเฒ่าว่าบ่ดีไว้ใจ๋
ถ้าคุขึ้นมาเตื่อใด ไหม้บ้านตึงหลังได้ทันที
หากเป๋นอย่างนั้น ก็ต้องระวังหื้อดี
บ่อยากเสียของฮักฟรี อย่าหื้อไฟใกล้น้ำมัน

ก็เพราะว่าฮัก เฮาก็เลยเชื่อใจ๋
เธอบอกแฟนเก่าแล้วจะใด เลิกไปยังเป๋นเพื่อนกัน
ก็ไว้ใจ๋ เลยบ่ทันได้ซัดตาหัน
กองไฟที่มอดบ่เหลือควัน แค่โดนน้ำมันก็ติดไฟ

ความไว้เนื้อเชื่อใจ๋มันใช้บ่ได้
กับแฟนเก่าของแฟนเฮา ทั้งแฟนเฮา
เชื้อมันพร้อมติดไฟ
ถ้าหากฮักแท้คือน้ำ เฮาต้องหื้อฮักแท้ เธอเท่าใด
ถึงจะดับ ไฟร้อนในใจ๋เธอ

ถ่านไฟเก่า มันลุกมันลามจนฮ้อนเฮือน
ที่เกยบอกเฮาว่าเพื่อน ที่แท้เพื่อนนอนของเธอ
หูต๋าสว่าง มันแค่ข้ออ้างขออย่าได้เจอ
มันเจ็บมันจำอย่าคืนมาเน้อ ฮักที่หื้อเธอมันมอดแล้ว

ความไว้เนื้อเชื่อใจ๋มันใช้บ่ได้
กับแฟนเก่าของแฟนเฮา ทั้งแฟนเฮา
เชื้อมันพร้อมติดไฟ
ถ้าหากฮักแท้คือน้ำ เฮาต้องหื้อฮักแท้ เธอเท่าใด
ถึงจะดับ ไฟร้อนในใจ๋เธอ

ความไว้เนื้อเชื่อใจ๋มันใช้บ่ได้
กับแฟนเก่าของแฟนเฮา ทั้งแฟนเฮา
เชื้อมันพร้อมติดไฟ
ถ้าหากฮักแท้คือน้ำ เฮาต้องหื้อฮักแท้ เธอเท่าใด
ถึงจะดับ ไฟร้อนในใจ๋เธอ

ความไว้เนื้อเชื่อใจ๋มันใช้บ่ได้
กับแฟนเก่าของแฟนเฮา ทั้งแฟนเฮา
เชื้อมันพร้อมติดไฟ
ถ้าหากฮักแท้คือน้ำ เฮาต้องหื้อฮักแท้ เธอเท่าใด
ถึงจะดับ ไฟร้อนในใจ๋เธอ

ฮักเท่าใด ก็แพ้ถ่านไฟเก่า