รายชื่อเพลง ศรีจันทร์ วีสี ทั้งหมด และเนื้อเพลง

รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: ศรีจันทร์ วีสี
สังกัด: Topline Music

ศรีจันทร์ วีสี

Single
รายชื่อเพลง (Single) ศรีจันทร์ วีสี
  1. เนื้อเพลง ยังฮักเจ้าเท่าสู่มื้อ - ศรีจันทร์ วีสี
  2. เนื้อเพลง พ้อหน้าเจ้าอยากเซาเป็นโสด - ศรีจันทร์ วีสี
  3. เนื้อเพลง กลิ่นไฟเก่า - ศรีจันทร์ วีสี, วัชราภรณ์ สมสุข

Comments