รายชื่อเพลง อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง ทั้งหมด และเนื้อเพลง

รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: กีร์ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
สังกัด: RS (อาร์เอส)

กีร์ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

อัลบั้ม ความหมายของผู้ชายคนหนึ่ง
รายชื่อเพลง อัลบั้ม ความหมายของผู้ชายคนหนึ่ง
 1. เนื้อเพลง ไม่เจียม - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 2. เนื้อเพลง เธอลำเอียง - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 3. เนื้อเพลง จริงใจ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 4. เนื้อเพลง หัวใจเด็ก ๆ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 5. เนื้อเพลง ครึ่งทางใจ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 6. เนื้อเพลง จากกันด้วยดี - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 7. เนื้อเพลง รอยยิ้มและเสียงเพลง - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 8. เนื้อเพลง ของใหม่ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 9. เนื้อเพลง อย่าทนง - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 10. เนื้อเพลง เชื่อสิ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
อัลบั้ม ความหมายที่ 2 เจตนายังเหมือนเดิม
รายชื่อเพลง อัลบั้ม ความหมายที่ 2 เจตนายังเหมือนเดิม
 1. เนื้อเพลง ใจไม่ไม่ด้านพอ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 2. เนื้อเพลง ตำหนิใจ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 3. เนื้อเพลง ฟ้าลืม - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 4. เนื้อเพลง ผู้ใหญ่น้อย ๆ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 5. เนื้อเพลง เจตนายังเหมือนเดิม - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 6. เนื้อเพลง ยอมยกธง - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 7. เนื้อเพลง เป็นหนึ่ง - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 8. เนื้อเพลง ยืดเยื้อ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 9. เนื้อเพลง ไม่สมดุลย์ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 10. เนื้อเพลง ไม่เกิดบนกองเงิน - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 11. เนื้อเพลง อวยพรวันเกิด - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
อัลบั้ม ความหมายพิเศษ ความฝันมีชีวิต
รายชื่อเพลง อัลบั้ม ความหมายพิเศษ ความฝันมีชีวิต
 1. เนื้อเพลง จากวันนั้นถึงวันนี้ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 2. เนื้อเพลง คู่นก - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง (เพลง ขาดรัก)
 3. เนื้อเพลง เธอ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 4. เนื้อเพลง ลองรัก - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 5. เนื้อเพลง เธอและฉัน - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 6. เนื้อเพลง น่ารัก - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 7. เนื้อเพลง แอบช้ำ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 8. เนื้อเพลง กุหลาบสีแดง - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 9. เนื้อเพลง หลง - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 10. เนื้อเพลง ฝันมีชีวิต - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 11. เนื้อเพลง ลมลวง - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
อัลบั้ม ความหมายที่ 3 เวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยง
รายชื่อเพลง อัลบั้ม ความหมายที่ 3 เวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยง
 1. เนื้อเพลง ใจฝ่อ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 2. เนื้อเพลง ตัดไฟ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 3. เนื้อเพลง ทัดทาน - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 4. เนื้อเพลง ไม้อ่อนไม้แก่ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 5. เนื้อเพลง ดอกไม้ปลายปืน - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 6. เนื้อเพลง หมดลาน - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 7. เนื้อเพลง ตัวเต็ง - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 8. เนื้อเพลง เสน่ห์แรง - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 9. เนื้อเพลง โละ (หน้ากาก) - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 10. เนื้อเพลง ไม่บอก - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 11. เนื้อเพลง ยินดีในความสำเร็จ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
อัลบั้ม ความหมายที่ 4 สงสัยใจสะเทิ้น
รายชื่อเพลง อัลบั้ม ความหมายที่ 4 สงสัยใจสะเทิ้น
 1. เนื้อเพลง คาราคาซัง - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 2. เนื้อเพลง จงเข้มแข็ง - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 3. เนื้อเพลง หว่านล้อม - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 4. เนื้อเพลง ใจสะเทิ้น - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 5. เนื้อเพลง ใจประมาท - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 6. เนื้อเพลง นักสู้ที่ดี - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 7. เนื้อเพลง ฝาด - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 8. เนื้อเพลง สงสัยเกิดในน้ำ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 9. เนื้อเพลง เพราะโลกกลม - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 10. เนื้อเพลง โดนใส่ไคล้ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
อัลบั้ม รักเธอเสมอใจ
รายชื่อเพลง อัลบั้ม รักเธอเสมอใจ
 1. เนื้อเพลง สุดสายป่าน - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 2. เนื้อเพลง ไม่หนักหัวใคร - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 3. เนื้อเพลง เว้นวรรค - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 4. เนื้อเพลง รักเธอเสมอใจ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 5. เนื้อเพลง อาภัพ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 6. เนื้อเพลง ลงแดง - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 7. เนื้อเพลง สวมเขา - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 8. เนื้อเพลง คาถา - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 9. เนื้อเพลง เคาะกะลา - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 10. เนื้อเพลง อนุรักษ์ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
อัลบั้ม รางวัลแห่งรัก
รายชื่อเพลง อัลบั้ม รางวัลแห่งรัก
 1. เนื้อเพลง รักเอย - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 2. เนื้อเพลง รักตรึงใจ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 3. เนื้อเพลง รักข้ามขอบฟ้า - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 4. เนื้อเพลง รักไม่รู้ดับ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 5. เนื้อเพลง ความรักไม่รู้จบ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 6. เนื้อเพลง รักที่อยากลืม - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 7. เนื้อเพลง ผิดทางรัก - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 8. เนื้อเพลง เก็บรัก - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 9. เนื้อเพลง ลำนำรัก - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 10. เนื้อเพลง หนี้รัก - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
อัลบั้ม รักเธอไม่รู้จบ
รายชื่อเพลง อัลบั้ม รักเธอไม่รู้จบ
 1. เนื้อเพลง เจ็บเข้ากระดูกดำ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 2. เนื้อเพลง รักเธอไม่รู้จบ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 3. เนื้อเพลง กำชับ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 4. เนื้อเพลง ลิ่วล้อ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 5. เนื้อเพลง กระดึ๊บ กระดึ๊บ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 6. เนื้อเพลง บทเรียนสุดท้าย - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 7. เนื้อเพลง อาณัติสัญญาณ - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 8. เนื้อเพลง คนเลว - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 9. เนื้อเพลง ขอเธอคืน - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 10. เนื้อเพลง กระล่อนไม่เป็น - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
Single
รายชื่อเพลง (Single) อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 1. เนื้อเพลง ก่อกองทราย - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

Comments