เนื้อเพลง 4 ได่ยู - วง Xer

เนื้อเพลง: 4 ได่ยู
ศิลปิน: วง Xer
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2560 / 2017

ซิได้อยู่น้อง ซิได้อยู่อยู่คนเดียว
ซิได้ไป่อ้าย ซิได้ไป่ไป่เสียที
ซิได้ถามอ้าย ซิได้ถามถามจักเถือ
ว่ายังเหลือเยื้อใยให้กันบ่อนาง

คั่นว่าอ้ายยังพอมีความสำคัญ
คนที่ฮักคนที่แพงคนที่แง่งเบิ่งเจ้ายามป่วย
อ้ายอยากซิถาม บ่ออยากเห็นมันเรื่อยเปื่อย
ถ้าเจ้าฮักเจ้าฮักใคร
ถ้าเจ้าหลงเจ้าชอบใครอ้ายกะซิ ไป

ซิบอกว่า Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye
ฮักของอ้ายมันคงเก่าเกินไป
ซิบอกว่า Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye
ไปไกล ๆ ซะฮักของอ้ายมัน
ถ้าฮักของอ้ายมันเก่าเกินไป

ซิได้อยู่อ้ายซิได้อยู่อยู่คื่อเก่า
ซิบ่อถามอ้ายซิบ่อถามน้องอีกเลย
หากว่าน้องยังคงยืนยันเหมือนเคย
ฮักสองเฮานั้นยังผูกพันเหมือนเดิม

คั่นว่าอ้ายยังพอมีความสำคัญ
คนที่ฮักคนที่แพงคนที่แง่งเบิ่งเจ้ายามป่วย
อ้ายอยากซิถาม บ่ออยากเห็นมันเรื่อยเปื่อย
ถ้าเจ้าฮักเจ้าฮักใคร
ถ้าเจ้าหลงเจ้าชอบใครอ้ายกะซิ ไป

ซิบอกว่า Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye
ฮักของอ้ายมันคงเก่าเกินไป
ซิบอกว่า Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye
ไปไกล ๆ ซะฮักของอ้ายมัน
ถ้าฮักของอ้ายมันเก่าเกินไป

ถ้าหากว่าน้องบอกเลิกบอกลาจากไป
แล้วอ้ายซิอยู่จังได๋
กะแมนว่าอ้ายฮักเจ้าอีหลีเด้อนาง

คั่นว่าอ้ายยังพอมีความสำคัญ
คนที่ฮักคนที่แพงคนที่แง่งเบิ่งเจ้ายามป่วย
อ้ายอยากซิถาม บ่ออยากเห็นมันเรื่อยเปื่อย
ถ้าเจ้าฮักเจ้าฮักใคร
ถ้าเจ้าหลงเจ้าชอบใครอ้ายกะซิ ไป

ซิบอกว่า Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye
ฮักของอ้ายมันคงเก่าเกินไป
ซิบอกว่า Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye
ไปไกล ๆ ซะฮักของอ้ายมัน
ถ้าฮักของอ้ายมันเก่าเกินไป

ซิบอกว่า Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye
ไปไกล ๆ ซะฮักของอ้ายมัน
ถ้าฮักของอ้ายมันเก่าเกินไป

ข้อมูลลิขสิทธิ์
คำร้อง/ทำนอง: จักรกฤษ จันทร์ประยูร
เรียบเรียง: Xer

Comments