เนื้อเพลง มาร์ชกสิกรไทย - ธนาคารกสิกรไทย

เนื้อเพลง: มาร์ชกสิกรไทย
อัลบั้ม: เพลงมาร์ช

กสิกรไทย ธนาคาร กสิกรไทย
พวกเราร่วมใจ พากเพียร ใน งาน
ซื่อสัตย์สุจริต จิตตั้ง ปณิธาน
เพื่อให้บริการ ทุกระดับ ประทับใจ
สัญญลักษณ์รวงข้าว เร่ง เร้า ผูก พัน
ภัก ดี สถาบัน ช่วย กัน รุด หน้า
สมกาลสมัย ยิ่งใหญ่ วัฒนา
ขึ้นชื่อลือชากสิกรไทย ไช โย

กสิกรไทย ธนาคาร กสิกรไทย
พวกเราร่วมใจ พากเพียร ใน งาน
ซื่อสัตย์สุจริต จิตตั้ง ปณิธาน
เพื่อให้บริการ ทุกระดับ ประทับใจ
สัญญลักษณ์รวงข้าว เร่ง เร้า ผูก พัน
ภัก ดี สถาบัน ช่วย กัน รุด หน้า
สมกาลสมัย ยิ่งใหญ่ วัฒนา
ขึ้นชื่อลือชากสิกรไทย ไชโย ไชโย ไชโย

Artikel Terkait

เนื้อเพลง มาร์ชกสิกรไทย - ธนาคารกสิกรไทย
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email