รายชื่อ เพลงพระราชนิพนธ์ ทั้งหมด และเนื้อเพลง

รายชื่อทั้งหมด และเนื้อเพลง
หมดวเพลง: เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

รายชื่อ เพลงพระราชนิพนธ์ ทั้งหมด และเนื้อเพลง
 1. เนื้อเพลง ยามเย็น - เพลงพระราชนิพนธ์
 2. เนื้อเพลง พรปีใหม่ - เพลงพระราชนิพนธ์
 3. เนื้อเพลง สายฝน - เพลงพระราชนิพนธ์
 4. เนื้อเพลง ใกล้รุ่ง - เพลงพระราชนิพนธ์
 5. เนื้อเพลง ชะตาชีวิต - เพลงพระราชนิพนธ์
 6. เนื้อเพลง ดวงใจกับความรัก - เพลงพระราชนิพนธ์
 7. เนื้อเพลง มาร์ชราชวัลลภ - เพลงพระราชนิพนธ์ (เพลง title ข่าวในพระราชสำนัก)
 8. เนื้อเพลง อาทิตย์อับแสง - เพลงพระราชนิพนธ์
 9. เนื้อเพลง เทวาพาคู่ฝัน - เพลงพระราชนิพนธ์
 10. เนื้อเพลง คำหวาน - เพลงพระราชนิพนธ์
 11. เนื้อเพลง มหาจุฬาลงกรณ์ - เพลงพระราชนิพนธ์
 12. เนื้อเพลง แก้วตาขวัญใจ - เพลงพระราชนิพนธ์
 13. เนื้อเพลง รักคืนเรือน - เพลงพระราชนิพนธ์
 14. เนื้อเพลง ยามค่ำ - เพลงพระราชนิพนธ์
 15. เนื้อเพลง ยิ้มสู้ - เพลงพระราชนิพนธ์
 16. เนื้อเพลง เมื่อโสมส่อง - เพลงพระราชนิพนธ์
 17. เนื้อเพลง ลมหนาว - เพลงพระราชนิพนธ์
 18. เนื้อเพลง ศุกร์สัญลักษณ์ - เพลงพระราชนิพนธ์
 19. เนื้อเพลง Oh I Say - เพลงพระราชนิพนธ์
 20. เนื้อเพลง Can't You Ever See - เพลงพระราชนิพนธ์
 21. เนื้อเพลง ค่ำแล้ว - เพลงพระราชนิพนธ์
 22. เนื้อเพลง สายลม - เพลงพระราชนิพนธ์
 23. เนื้อเพลง ไกลกังวล - เพลงพระราชนิพนธ์
 24. เนื้อเพลง เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย - เพลงพระราชนิพนธ์
 25. เนื้อเพลง แสงเดือน - เพลงพระราชนิพนธ์
 26. เนื้อเพลง ฝัน - เพลงพระราชนิพนธ์
 27. เนื้อเพลง เพลินภูพิงค์ - เพลงพระราชนิพนธ์
 28. เนื้อเพลง มาร์ชราชนาวิกโยธิน - เพลงพระราชนิพนธ์
 29. เนื้อเพลง ภิรมย์รัก - เพลงพระราชนิพนธ์
 30. เนื้อเพลง แผ่นดินของเรา - เพลงพระราชนิพนธ์
 31. เนื้อเพลง ยูงทอง - เพลงพระราชนิพนธ์
 32. เนื้อเพลง ในดวงใจนิรันดร์ - เพลงพระราชนิพนธ์
 33. เนื้อเพลง เตือนใจ - เพลงพระราชนิพนธ์
 34. เนื้อเพลง ไร้เดือน - เพลงพระราชนิพนธ์
 35. เนื้อเพลง ไร้จันทร์ - เพลงพระราชนิพนธ์
 36. เนื้อเพลง เกาะในฝัน - เพลงพระราชนิพนธ์
 37. เนื้อเพลง แว่ว - เพลงพระราชนิพนธ์
 38. เนื้อเพลง เกษตรศาสตร์ - เพลงพระราชนิพนธ์
 39. เนื้อเพลง ความฝันอันสูงสุด - เพลงพระราชนิพนธ์
 40. เนื้อเพลง เราสู้ - เพลงพระราชนิพนธ์
 41. เนื้อเพลง เรา - เหล่าราบ 21 - เพลงพระราชนิพนธ์
 42. เนื้อเพลง รัก - เพลงพระราชนิพนธ์
 43. เนื้อเพลง เมนูไข่ - เพลงพระราชนิพนธ์