พยัญชนะไทย ก - ฮ ( ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก) มีอะไรบ้าง + แผนภาพฟรี ดาวน์โหลดไปดูได้

พยัญชนะไทย มี 44 ตัว ตั้งแต่ ก - ฮ ( ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก) ได้แก่

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ


แผนภาพ พยัญชนะไทย มี 44 ตัว ตั้งแต่ ก - ฮ ( ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก) ฟรี ดาวน์โหลดไปดูได้

แผนภาพ พยัญชนะไทย มี 44 ตัว ตั้งแต่ ก - ฮ แบบที่ 1


แผนภาพ พยัญชนะไทย มี 44 ตัว ตั้งแต่ ก - ฮ แบบที่ 2


แผนภาพ พยัญชนะไทย มี 44 ตัว ตั้งแต่ ก - ฮ แบบขนาดเล็ก ใช้งานสะดวก

เพิ่มเติม: